Школа по английски и испански език по метода на Шлиман за сравнително четене
 
 


Други ресурси по английски и испански
Четиво на седмицата
Двуезични е-книги
Тестове с отговори


За регистрираните по английски език
24 седмичен курс
Четива със субтитри
Библиотека Aлумни


За всички изучаващи английски език
Преводна библиотека
Непреведени четива
Тестове за четене


За всички изучаващи испански език
Преводна библиотека
Непреведени четива
Тестове за четене

Какво представлява 24 седмичният курс

нлайн програмата "Курс по английски език в 24 седмици", представлява традиционна езикова програма структурирана по уроци, комбинирана с двуезични четива, въвеждащи метода на Шлиман за сравнителното четене. Тя се състои от 32 урока (в модулите от първи до четвърти) и 72 четива, ориентирани към уроците. Материалът е разделен на 6 е-Модули с двуезични текстове, по 4 седмици всеки, като последните два модула съдържат 9 двуезични книги с тестове за преговор и задълбочаване на наученото. Всеки урок е придружен от едно или няколко четива, съобразени с изучаваното в урока. Всички четива са двуезични, с паралелно разположени текстове на английски и български за сравнително четене, повечето са с интерактивно появяващи се "субтитри" (подсещания).

Всички обяснения в уроците са дадени на български. В уроците се разглежда подробно граматиката, като всички граматически изложения са богато илюстрирани с примери от четивата, както и други примери.

Bсички примери в уроците са дадени по двойки: на английски и отдолу превода на български.

Примерите в уроците са взети направо от контекста на реални четива, писани от англоговорещи автори, а не са измислени примери и с това допринасят за обучението на реален английски език.

В уроците се излагат по достъпен начин основните правила от английската граматика, като се набляга на практическата употреба. Но традиционната част от обучението стига дотук. Новото са паралелно разположените двуезични четива със субтитри: английски, със субтитри на български и обратно - български текст със субтитри на английски. Те подсказват във всеки момент и заместват общуването с живия човек, владеещ свободно и двата езика, което е предпочитал Шлиман, но което не винаги е възможно за учещия езика. Всички четива и книги са подготвени от български преводачи с преподавателски опит, живели повече от 20 години в англоезична среда.

В последните два модула се прави своеобразен преговор на наученото, чрез обстоен разбор на по-сложни четива. Това се прави чрез тестове в края на всяка книга, засягащи особеностите в току-що прочетения текст - граматически или лексикални, с отговори и подробни обяснения.

Съобщение: От 6 февруари 2015 г. Модул 1 и МОДУЛ 1++ имат нови версии, с тестове. Новите версии са вградени в модулите с постоянен достъп. Тъй като достъпът до старите версии (който беше 6 месеца) вече е изтекъл, закупилите старите версии ще могат да ползват новите версии (със срок на достъп 5 години и безплатно удължаване), ако ни изпратят съобщение на имейл support@bglibrary.com .

Първите 4 модули от курса по английски език осигуряват ocвeн постоянен достъп и по 3 или по 6 точки на модул от необходимите 20 за постоянен достъп до целия курс и библиотеката за завършилите курса:


Модул 1 — нова версия c тестове!


Модул 2                   Модул 3                   Модул 4


МОДУЛ 1++ — нова версия c тестове!


МОДУЛ 2++             МОДУЛ 3++             МОДУЛ 4++


докато


МОДУЛ 5/5++             МОДУЛ 6/6++            

представляват по-задълбочен анализ на наученото в Модули 1 до 4 и осигуряват постоянен достъп, плюс 4 безплатни е-книги.
НОВО: МОДУЛ 1++, МОДУЛ 2++, МОДУЛ 3++ и МОДУЛ 4++ предлагат същите уроци като Модул 1, Модул 2, Модул 3 и Модул 4, но осигуряват ocвeн постоянен достъп и 2 безплатни двуезични е-книги по избор, както и по 6 точки на модул от необходимите 20 за постоянен достъп до целия курс и библиотеката за завършилите курса. Тази промяна в броя на точките при закупени модули с пълна такса (12лв.) се отнася и за закупените модули в минало време. Ако искате да Ви актуализираме броя на точките, пишете ни на следния e-mail адрес: support@bglibrary.com.

Колко време е нужно за един модул

Курсът е ускорен и разчетен да покрие целия материал за максимално кратко време. За да има ефект, необходимо е да се спазва програмата на уроците, като за за първите четири модула се отделят минимум 4 седмици. Но тъй като всеки си има различен темп на учене и различно свободно време, максимален срок за оставането в един модул няма - т.е. можете да останете толкова, колкото ви е нужно, преди да почувствате, че сте готови за следващия модул. А за да можете да правите преговор и граматически справки, и след завършването на пълния курс достъпът ви до модулите ще продължи да бъде възможен.

Примерни уроци

Ето няколко примерни урока по английски език. При втория и третия пример не са дадени действителните линкове до използваните четива, а само са обозначени:

1. Английската нефонетична азбука и трудностите при произношението в английския език
Натиснете тук

2. Съществително име: видове и употреба
Натиснете тук

3. Различни начини за изразяване на бъдещо действие в английския език
Натиснете тук

Контакти

За всякакви въпроси и препоръки, изпратете ни съобщение на следния e-mail адрес:


 Вход за курса:

 Изберете вашия модул

За регистрация   Натиснете тук

 План на уроците
За да видите плана на уроците за всеки от модулите, изберете съответния модул от горното падащо меню.

 Примерна организация на един модул:

 Първа седмица

Четиво I - Крабът и лисицата (басня)

Урок I - Азбука и произношение

Четиво II - Селянинът и орехите (басня)

Урок II - Основни правила при членуването

Четиво III - В лоша компания (басня)

 Втора седмица

Четиво IV - Честният индианец (индианска приказка)

Урок III - Изречение (състав и видове изречения)

Четиво V - Камилата (басня)

Урок IV - Числителни

Четиво VI - Глупавият петел (басня)

 Трета седмица

Четиво VII - Алчният жерав (басня)

Урок V - Глагол (образуване, видове, времена)

Четиво VIII - Мечката (истинска история)

Урок VI - Просто сегашно време на глагола

Четиво IX - Човекът и сатирът (басня)

 Четвърта седмица

Четиво X - Прозорливостта на слона (истинска история)

Урок VII - Просто минало време на глагола

Четиво XI - Гъските и костенурката (басня)

Урок VIII - Просто бъдеще време на глагола и бъдеще в миналото

Четиво XII - Беднякът и дамаджаната със зехтин (басня)

 Приложение  (извън уроците)

Алумни книги  (с "pop-up" субтитри)

I седмица:  Глупавите маймуни (джатака) - кн. No 2

II седмица:  Дървото с алените пъпки (джатака) - кн. No 2

III седмица:  Златната гъска (джатака) - кн. No 2

IV седмица:  Лъвът и кълвачът (джатака) - кн. No 2

 Школа по английски и испански език
Към началото