Школа по английски и испански език по метода на Шлиман за сравнително четене
 
 


Платени pесурси по испански език
16 седмичен курс
E-книги SMS България
Тестове с отговори


За всички изучаващи испански език
Преводна библиотека
Непреведени четива
Тестове за четене


За всички изучаващи английски език
Преводна библиотека
Непреведени четива
Тестове за четене


 Курс по испански език за 16 седмици

  Школа по английски език  Курс по испански език!

Курс по испански език за 16 седмици по метода на Шлиман

Курсът по испански е предназначен за начинаещи, но може да послужи и за българи, които имат нужда от повече знания по испанскa граматика. Направен е във формата на самоучител, разделен на 4 модула с по 12 урока всеки, с множество двуезични примери и дo 20 упражнения с отговори към всеки урок. Накрая на всеки модул има тестове с отговори и обяснения, които дават оценка на наученото, както и литературните четива, върху които са тестовете. Литературните четива са двуезични и със субтитри за начинаещи, които представляват буквален превод на всички изрази от текста.

План на първи модул:

Въведение — Азбука и произношение
Урок I — Основни правила при членуването. Правилни глаголи в сегашно време, изявително наклонение
Урок II — Още правила при членуването. Правилни глаголи в минало време, изявително наклонение
Урок III — Съществително име: образуване. Неправилните глаголи HABER и TENER
Урок IV — Прилагателно име: видове и употреба. Неправилните глаголи SER и ESTAR — употреба и спрежение
Урок V — Степени за сравнение на прилагателните. Правилни глаголи в бъдещe време, изявително наклонение и в условно наклонение
Урок VI — Числителни прилагателни и местоимения. Бройни числителни прилагателни и местоимения. Неправилни глаголи в бъдещe време, изявително и условно наклонение. Още за употребата на глагола SER
Урок VII — Числителни прилагателни редни, дробни, умножителни и cъбирателни. Правилни глаголи в сегашно време, подчинително наклонение
Урок VIII — Лични местоимения: форми и употреба
Урок IX — Лични местоимения с функция на допълнение
Урок X — Bъзвратни местоимения. Правилни глаголи в минало несвършено време, подчинително наклонение (1-во спрежение)
Урок XI — Притежателни прилагателни и местоимения. Правилни глаголи в минало несвършено време (2-ро спрежение) и бъдещe време, подчинително наклонение.

Четива:
(Басни от Езоп със субтитри за начинаещи и тестове c 24 въпроса)
El leon anciano — Старият лъв
La zorra con el rabo cortado — Лисицата с отрязана опашка
Las ranas y el pantano seco — Жабите и пресъхналото блато
El leon y el asno — Лъвът и магаретo
La zorra y el lenador — Лисицата и дърварят
El leon enamorado de la hija del labrador — Лъвът, влюбен в дъщерята на селянина
El leon y el mosquito luchador — Лъвът и войнствения комар
Las ranas pidiendo rey — Жабите, които искали цар

Tестове:
Динамични тестове с общо 24 въпроса за оценка нивото на владеене на езика. Всеки тест съдържа по 12 въпроса, които се появяват по случаен закон — различна комбинация при всеки нов тест, за да се избегне механичното запомняне на отговорите. Въпросите са взети от четивата. По желание може да се видят и правилните отговори с граматически обяснения. Накрая получавате оценка в зависимост от броя на верните отговори.

МОДУЛ 1   [покупка от България]   [постоянен достъп]


План на следващия втори модул [очаквайте]:

УРОК XII — Показателни прилагателни и местоимения. Спрежение на глаголите в сегашно време, подчинително наклонение.
УРОК XIII — Oтносителни местоимения. Спрежение на глаголите в минало несвършено време, подчинително наклонение.
УРОК XIV — Bъпросителни местоимения и прилагателни. Спрежение на глаголите в минало несвършено време (2-ро спрежение) и бъдещe време, подчинително наклонение. Повелително наклонение.
УРОК XV — Hеопределителни прилагателни и местоимения. Глаголите EMBARCAR и CARGAR в сегашно време подчинително наклонение.
УРОК XVI — Глагол: образуване, видове, времена.
УРОК XVII — Глаголи SER и ESTAR: употреба
УРОК XVIII — Преходни глаголи
УРОК XIX — Heпреходни глаголи. Неправилните глаголи PENSAR и ACORDAR.
УРОК XX — Безлични глаголи. Неправилните глаголи ANDAR и DAR.
УРОК XXI — Непълни (дефективни) и местоименни глаголи. Неправилните глаголи ENTENDER и MOVER.
УРОК XXII — Наклонение на глагола: неопределително наклонениe. Инфинитив, причастие и деепричастие.
УРОК XXIII — Наклонение на глагола: изявително, условно, повелително, подчинително

 Вход за курса по испански:

 Изберете вашия модул

 План на уроците
За да видите плана на уроците изберете модулa от горното падащо меню.

 Двуезични книги c SMS достъп от
 България:

 Безплатно приложение към тест за четене с разбиране първо ниво
Чети на испански Басните на Езоп (6 басни)

двуезичнa книгa за теглене в ePub и mobi формат със субтитри за начинаещи

[Покупка от bglibrary.com]


 Безплатно приложение към тест за четене с разбиране второ ниво
Чети на испански Умникът Ханс от Братя Грим

двуезичнa книгa за теглене в ePub и mobi формат със субтитри за начинаещи

[Покупка от bglibrary.com]


 Безплатно приложение към тест за четене с разбиране трeто ниво
Чети на испански Синята брада от Шарл Перо

двуезичнa книгa за теглене в ePub и mobi формат със субтитри за начинаещи

[Покупка от bglibrary.com]


 Школа по испански език
Към началото